tehir

tehir Ar. te¢¬³r

a. (te:hir) 1. Sonraya bırakma, erteleme. 2. Geciktirme.


tehir

Durum, hal.


tehir için benzer kelimeler


tehir, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'h', 'i', 'r', şeklindedir.
tehir kelimesinin tersten yazılışı rihet diziliminde gösterilir.