TEM ile biten kelimeler

TEM ile biten veya sonunda TEM olan kelimeler 216 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tem aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tem anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TEM ile biten kelimeler

25 harfli

Electronic Filming System, heksagonal kristal sistem, retiküloendotelyal sistem

24 harfli

doğrusal bağımsız sistem, iç merkezli kübik sistem, sempatiko-adrenal sistem

23 harfli

doğrusal bağımlı sistem, ekstra piramidal sistem, toplumsal-ruhsal yöntem

22 harfli

lineer bağımsız sistem, mikrohematokrit yöntem, sürgün apikal meristem

21 harfli

gastrovasküler sistem, görsel-işitsel yöntem, lineer bağımlı sistem

20 harfli

bilgi tabanlı sistem, evrendeğersiz yöntem, ilkel komünal sistem, küçük boyutlu sistem, mükemmel esnek istem, osmoregülatör sistem, salt disketli sistem, tam ortogonal sistem, tümdengelimci yöntem, tümdengelimli yöntem

19 harfli

çok merkezli sistem, dış halkasal sistem, fotoreseptör sistem, ikiortogonal sistem, interkalar meristem, komplementer sistem, nöroendokrin sistem

18 harfli

aksiyomatik yöntem, art zamanlı yöntem, coğrafyasal yöntem, çok kutuplu sistem, çok partili sistem, duruma özel yöntem, eş zamansal yöntem, iç halkasal sistem, korumalı altsistem, kriyoskopik yöntem, örnekleyici yöntem, reprodüktif sistem, sonsuz esnek istem, tamamlayıcı sistem, tümevarımlı yöntem, tümleşik altsistem, veziküler egzantem

17 harfli

aksillar meristem, ambulakral sistem, azeotropik yöntem, bastırılmış istem, bireşimsel yöntem, birim esnek istem, eş zamanlı yöntem, eştümleşik sistem, eytişimsel yöntem, ilerleyici yöntem, kapitalist sistem, marjinal meristem, monoklinik sistem, nöro-mater sistem, ortonormal sistem, ortorombik sistem, sekonder meristem, sıfır esnek istem, ürogenital sistem, yalıtılmış sistem

16 harfli

adyabatik sistem, alerjik ekzantem, binomiyal sistem, dağıtımlı sistem, diakronik yöntem, heterojen sistem, iki yönlü yöntem, kompleman sistem, koyital egzantem, koyital ekzantem, lâteral meristem, mantıksal yöntem, multiform eritem, nöromotor sistem, oluşumsal yöntem, potansiyel istem, senkronik yöntem, sosyalist sistem, yansıtıcı yöntem

15 harfli

analitik yöntem, apikal meristem, ayrımsal yöntem, belitsel yöntem, betimsel yöntem, bulgusal yöntem, çözümsel yöntem, doğrusal sistem, doğrusal yöntem, ekonomik sistem, güdümsüz yöntem, hücresiz sistem, iktisadi sistem, kavramsal istem, komünist sistem, lenfatik sistem, mantıkçı yöntem, mantıklı yöntem, nedensel sistem, primer meristem, sanatsal yöntem, ...

14 harfli

az esnek istem, Bayesçi yöntem, bireysel istem, dağıtık sistem, homojen sistem, kararlı sistem, lakuner sistem, ondalık sistem, özeksel yöntem, rami ad pontem, sayıcıl yöntem, seçmeci yöntem, sekizli yöntem, uzak anasistem

13 harfli

feodal sistem, gensel yöntem, hecesiz üstem, İkizli yöntem, imgesel istem, kapalı sistem, köleci sistem, metrik sistem, nesnel yöntem, olumsuz istem, orta meristem, sarmal yöntem, sunu ve istem, trakel sistem

12 harfli

ara meristem, dikey yöntem, heceli üstem, ikili sistem, ikili yöntem, immün sistem, onluk sistem, öznel yöntem, rib meristem, seçici istem, sözel yöntem, sözlü yöntem, toplam istem, truck sistem, uzman sistem, üstel sistem, zoraki istem

11 harfli

açık sistem, aşırı istem, bağlı istem, esnek istem, sonul istem, türev istem, uç meristem, uzak sistem, üçlü sistem

10 harfli

alt sistem, antemortem, eşik istem, fotosistem, katı istem, postmortem

9 harfli

anasistem, ekosistem, ilk istem, krizantem

8 harfli

egzantem, ekzantem, iç istem, meristem, sağistem, Teköktem

7 harfli

Özertem

6 harfli

behtem, çintem, epitem, eritem, göntem, kultem, kültem, meltem, pentem, Rüstem, santem, sistem, yöltem, yöntem, yüntem

5 harfli

citem, çitem, ertem, hatem, istem, matem, metem, Öktem, sitem, totem, üstem

4 harfli

etem, STEM

3 harfli

tem

Kelime Ara