tepelemece

tepelemece

Tepe biçimi oluşturacak denli dolu.


tepelemece, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'p', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
tepelemece kelimesinin tersten yazılışı ecemelepet diziliminde gösterilir.