tepeli-karabatak

tepeli-karabatak Fr. cormaran huppé

(zooloji)


tepeli-karabatak için benzer kelimeler


tepeli-karabatak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'p', 'e', 'l', 'i', '-', 'k', 'a', 'r', 'a', 'b', 'a', 't', 'a', 'k', şeklindedir.
tepeli-karabatak kelimesinin tersten yazılışı katabarak-ilepet diziliminde gösterilir.