tepere

tepere

Pide.


tepere, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'p', 'e', 'r', 'e', şeklindedir.
tepere kelimesinin tersten yazılışı erepet diziliminde gösterilir.