TER ile başlayan kelimeler

TER ile başlayan veya başında TER olan kelimeler 861 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ter aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ter anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TER ile başlayan kelimeler

25 harfli

terim terim integrallenme, termiyonik dedektör (TID), ters hiperbolik fonksiyon, ters hiperbolik kotanjant, ters kotanjent fonksiyonu, ters simetrik determinant, tersdeğişmeli ikili işlem

24 harfli

tercüme sonrası yerleşme, ters hiperbolik işlevler, ters kosekant fonksiyonu, tersüstel olağan dağılım

23 harfli

termodinamik bağışıklık, termofil mikroorganizma, termogravimetrik analiz, ters basamaklı kırıklar, ters hiperbolik kosinus, ters hiperbolik tanjant, ters kosinüs fonksiyonu, ters orantılı çokluklar, ters simetrik fonksiyon, ters tanjant fonksiyonu, ters tarafından kalkmak, tersane timar sahipleri, tersiyer bütil karbinol, tersüstel dizi dağılımı

22 harfli

tercihlerde geçişlilik, tercihlerde tutarlılık, terim terim türevlenme, terim yöneteni simgesi, termal düzenleme ısısı, terminasyon faktörleri, ters ışılelektrik etki, ters sekant fonksiyonu, tersine çeviren tabaka

21 harfli

terapötik eş değerlik, terapötik farmakoloji, terapötik geçimsizlik, terbiyeli maymun gibi, tercihli hisse senedi, tereyağı asidi tayini, tereyağı balığıgiller, termal stratifikasyon, terminasyon kodonları, termokimyasal denklem, ters dizilmıknatıslık, ters Fourier dönüşümü, ters hiperbolik sinüs, ters Laplace dönüşümü, ters sinüs fonksiyonu, ters yüzü geri dönmek, tersane-i amire emini, tersbakışımlı bağıntı, tersdoğrusal gönderim

20 harfli

tereciye tere satmak, tereyağıbalığıgiller, terim terim toplanma, terminal bronşçuklar, termit kaynağı yapma, termoleküler tepkime, termonükleer patlama, termonükleer santral, termonükleer tepkime, ters asılmalı terazi, ters L blok anestezi, ters simetrik matris, ters triiyodotironin, ters yüz geri dönmek, ters yüzüne çevirmek, ters-düz seslendirme, tersdeğişen dizeyler, tersine transkriptaz

19 harfli

terbiyeden tezikmek, tercüman (terceman), termal metamorfizma, termal ölüm noktası, terminal öykünücüsü, terminal transferaz, terminasyon faktörü, termoelektrik çifti, ters devinim algısı, ters evrişim sorunu, ters koşullu önerme, ters transkripsiyon, tersane defteremini, tersbakışımlı dizey, tersine mühendislik, tersinir tepkileşim, tersüstel çizelgesi

18 harfli

terapötik ultrason, terbiyesini bozmak, termal ölüm süresi, terminasyon dizisi, terminasyon kodonu, termo nötral kuşak, termoelektrik akım, termoelektrik çift, termoelektrik maşa, ters akım kesicisi, ters dalgalı vurgu, ters koşut kavrama, ters yüzüne dönmek, ters Zeeman etkisi, terskoşut doğrular

17 harfli

terakki göstermek, teratojen etkiler, tercil sezinlenim, terebentin sakızı, tereyağ yoğurmacı, tereyağı ayırgacı, terlemcil bunalgı, terleme hastalığı, termal iletkenlik, terminal arterler, terminal bronşçuk, termo-iyonik olay, termoelektrik pil, termometrik madde, termonükleaz test, termosensör organ, ters havalandırma, ters transkriptaz, ters üzine dönmek, ters yüz çevirmek, tersane kethüdası, ...

16 harfli

teratojenik etki, terazisiz yürüme, terbiyesizcesine, terbiyesizleşmek, tercil dencikler, tereke vergileri, terim sembolleri, terimler dizgesi, terliksi hayvanı, terliksi-hayvanı, termik zedelenme, terminal ileitis, termit tepkimesi, termoelektriklik, ters kalça vurma, ters saat dönüşü, ters ters bakmak, ters uygun kırık, ters yüzen çöpçü, tersdeyi son eki, tersinden okumak, ...

15 harfli

ter beze yalımı, teraziye vurmak, terbiyeli çorba, terbiyeli köfte, terbiyesizleşme, terebentin yağı, tereftalik asit, tereyağı balığı, terini soğutmak, terle sezilenim, terlemcil kezik, terlemesi bezik, terliksi hayvan, termal çevirici, termal kirlenme, termikleştirmek, terminalizasyon, terminatör dizi, termogravimetri, termolüminesans, termoregülasyon, ...

14 harfli

ter alıştırmak, ter bezi kisti, teravih namazı, terbiyebaşlığı, terbiyegözlüğü, tercüman olmak, tereddüt etmek, terekküp etmek, terennüm etmek, teressüp etmek, terettüp etmek, tereviz çekmek, tereyağ sarısı, tereyağı asidi, terim yöneteni, terlem karşıtı, terleme artımı, termakogenezis, termik parapoz, termik santral, termikleştirme, ...

13 harfli

ter yoklaması, terakki etmek, terakkiperver, teraküm etmek, terapötik doz, teraşa tutmak, teratojenezis, Terazikuyruğu, terbiye etmek, terbiyesizlik, tercüme etmek, tereddi etmek, terefli çadır, tereyağbalığı, tereyağı gibi, terim simgesi, terimlendirme, Terkehaliller, Terkehatipler, terki heybesi, terkib-i bent, ...

12 harfli

ter beze uru, ter boşanmak, ter dökümcü!, teratospermi, terazi odası, terazilenmek, terbiyelemek, terbiyelilik, terbiyesizce, terbiz etmek, terci-i bent, tercih etmek, tercihli yol, tercil fışka, tercil göçüm, tercil kezik, terfih etmek, terfik etmek, terhastalığı, terhin etmek, terhis etmek, ...

11 harfli

ter bezleri, ter hasdali, teraslanmak, terazi kolu, terazilemek, terazilenme, terbiyekolu, terbiyeleme, tercii bent, tercümanlık, tercümeihâl, terebratula, tereddütsüz, tereyağalma, terfi etmek, teriktirmek, terim bilim, terkellemek, terkibibent, terkileşmek, terleşiklik, ...

10 harfli

ter basmak, ter dökmek, ter dökümü, ter döşeği, ter düşmek, ter geçmek, terapötiks, terapötist, teraslamak, teraslanma, teratoloji, terazileme, terbinafin, terbiyesiz, terbutalin, terciibent, tercil bez, terebentin, tereddütle, tereddütlü, tereekmeği, ...

9 harfli

ter akımı, ter atmak, ter kokum, terapötik, teraslama, teratojen, terazosin, terbiyeci, terbiyeli, terbiyevi, tercibeli, tercihane, tercihler, terciller, tere türe, tere yara, terecilik, terekelik, terelelli, teremeker, terementi, ...

8 harfli

ter atma, ter bezi, terabayt, terapist, terbiyum, terbuşlu, terbüşlü, tercihen, tercüman, terçimek, Terdöken, tere otu, tere yer, tereddüt, terekeme, terekküp, tereklik, terekmek, terelmek, terenmek, terennüm, ...

7 harfli

ter ter, terakki, teraküm, teramin, teratom, teravih, terayak, terbağı, terbeye, terbezi, terbiye, tercüme, terebra, terecik, tereddi, tereğti, terekem, teremek, terempe, terence, terevce, ...

6 harfli

terane, terapi, terata, teravi, terazi, terbuş, tercan, terceh, tercih, tercil, terçor, terdek, terdit, terece, tereci, tereke, terevi, tereyh, tereze, terezi, terfih, ...

5 harfli

teraf, terâm, teran, teras, terbi, terce, terçi, teref, tereh, terek, terem, teren, teres, terfi, terif, teril, terim, teris, teriz, terke, terki, ...

4 harfli

tere, teri, terk, term, ters

3 harfli

ter

Kelime Ara