tesadüfen

tesadüfen Ar. te¹¥dufen

zf. (tesa:düfen) Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak: “Tesadüfen başlayan ömürleri tesadüfen sonlandırmamanın yegâne yolu olduğu için sizi değil intiharı kutsuyorum.” -E. Şafak.


tesadüfen, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 's', 'a', 'd', 'ü', 'f', 'e', 'n', şeklindedir.
tesadüfen kelimesinin tersten yazılışı nefüdaset diziliminde gösterilir.