teşekkürname

teşekkürname Ar. teşekkur + Far. n¥me

a. (teşekkürna:me) Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, teşekkür.


teşekkürname, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'ş', 'e', 'k', 'k', 'ü', 'r', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
teşekkürname kelimesinin tersten yazılışı emanrükkeşet diziliminde gösterilir.