tevâtir

tevâtir

1.Çok büyük : Tevâtir bir ağaç. 2.Çok bol : Bu yıl tevâtir mahsul oldu. 3.Çok yüksek, aşırı : Tevâtir ağnayişi var. 4.Çok şiddetli : Tevâtir bir kış oldu. 5.Olağanüstü, çok güzel : Ali tevâtir keman çalar.


tevâtir

1. Abartı. 2. Güzel, iyi, olağanüstü. 3. Çok güçlü.


tevâtir için benzer kelimeler


tevâtir, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'v', 'â', 't', 'i', 'r', şeklindedir.
tevâtir kelimesinin tersten yazılışı ritâvet diziliminde gösterilir.