tezerger

tezerger

İp eğirmeye yarayan bir araç.


tezerger, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'z', 'e', 'r', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
tezerger kelimesinin tersten yazılışı regrezet diziliminde gösterilir.