tezgâh mengenesi

tezgâh mengenesi

a. İş yerlerinde sabit tezgâha bağlanan ve boru, demir vb.ni kesme işlerinde kullanılan bir tür mengene.


tezgâh mengenesi için benzer kelimeler


tezgâh mengenesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'z', 'g', 'â', 'h', ' ', 'm', 'e', 'n', 'g', 'e', 'n', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
tezgâh mengenesi kelimesinin tersten yazılışı isenegnem hâgzet diziliminde gösterilir.