tıkamaç

tıkamaç Fr. Obturateur, trice

tıkamaç için benzer kelimeler


tıkamaç, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'a', 'm', 'a', 'ç', şeklindedir.
tıkamaç kelimesinin tersten yazılışı çamakıt diziliminde gösterilir.