tıkamak

tıkamak

(-e, nsz) 1. Bir şeyin ağzını, deliğini, içine konulan veya dışarıdan uygulanan bir nesneyle kapamak: “Camına vurdular, açtı, Ahmet kızın ağzına bir mendil tıkadı.” -S. F. Abasıyanık. 2. (-i) Yol, su, geçit vb. şeyleri bir engelle işlemez, akmaz, geçilmez duruma getirmek.


tıkamak için benzer kelimeler


tıkamak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
tıkamak kelimesinin tersten yazılışı kamakıt diziliminde gösterilir.