tıkanma sarılığı

tıkanma sarılığı İng. retention icterus

Safra yapıldıktan sonra safra kanallarının dıştan bir baskıya uğramasıyla veya safrayı bağırsaklara akıtan kanalın tıkanmasıyla oluşan sarılık, retensiyon sarılığı, mekanik sarılık, obstruksiyon ikterusu, obstruktif ikterus, prehepatik ikterus, retensiyon ikterus, durgunluk sarılığı. Genellikle ductus choledochus’un tıkanmasıyla safra akışının engellenmesi sonucu oluşur.


tıkanma sarılığı için benzer kelimeler


tıkanma sarılığı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
tıkanma sarılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılıras amnakıt diziliminde gösterilir.