tıkı

tıkı

Sağır, vurdumduymaz.


tıkı

Yağ çıkarılan araç, yayık.


tıkı

Küçük tencere.


tıkı

Parça, lokma, dilim(genellikle et, ekmek, peynir vb. için).


tıkı

Küçük yayık.


tıkı

Yaşı büyük, bedeni az gelişmiş, akıllı çocuk.


tıkı

Az, bir parça.


tıkı için benzer kelimeler


tıkı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'ı', şeklindedir.
tıkı kelimesinin tersten yazılışı ıkıt diziliminde gösterilir.