tıraşmermer

tıraşmermer

Ayakkabıcıların üzerinde deri kestikleri mermer. (*Tavşanlı -Kütahya)


tıraşmermer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'r', 'a', 'ş', 'm', 'e', 'r', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
tıraşmermer kelimesinin tersten yazılışı remremşarıt diziliminde gösterilir.