to

to

Hayır anlamında olumsuzluk belirtir.


to

İlik (kemikteki).


to

Te o


to, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', şeklindedir.
to kelimesinin tersten yazılışı ot diziliminde gösterilir.