tonal color

tonal color

bk. timbre


tonal color için benzer kelimeler


tonal color, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'n', 'a', 'l', ' ', 'c', 'o', 'l', 'o', 'r', şeklindedir.
tonal color kelimesinin tersten yazılışı roloc lanot diziliminde gösterilir.