top zambak

top zambak, -ğı

a. Zambak.


top zambak için benzer kelimeler


top zambak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', ' ', 'z', 'a', 'm', 'b', 'a', 'k', şeklindedir.
top zambak kelimesinin tersten yazılışı kabmaz pot diziliminde gösterilir.