toplu muamele vergileri

toplu muamele vergileri

bk. toplu satış vergileri


toplu muamele vergileri için benzer kelimeler


toplu muamele vergileri, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 'l', 'u', ' ', 'm', 'u', 'a', 'm', 'e', 'l', 'e', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
toplu muamele vergileri kelimesinin tersten yazılışı ireligrev elemaum ulpot diziliminde gösterilir.