Toprak Mahsulleri Vergisi

Toprak Mahsulleri Vergisi

Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı ortamının neden olduğu mali sıkıntıları aşmak amacıyla ilk kez 4 Haziran 1943 tarihinde 4429 sayılı yasa ile kabul edilen ve farklı ürün gruplarından gayrisafi tarımsal üretimin yüzde sekizi ile yüzde on ikisi arasında farklı oranlarda bazı ürünlerden aynî, diğer bazı ürünlerden ise nakdî olarak çiftçilerden alınması öngörülen, ancak uygulamadaki sorunlar nedeniyle Nisan 1944 tarihinde 4553 sayılı yasa ile değiştirilerek tüm tarımsal ürünlerden yüzde on oranında aynî olarak alınan ve 1946 yılında kaldırılan olağanüstü vergi. krş. Varlık Vergisi, Millî Korunma Kanunu


Toprak Mahsulleri Vergisi için benzer kelimeler


Toprak Mahsulleri Vergisi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'o', 'p', 'r', 'a', 'k', ' ', 'M', 'a', 'h', 's', 'u', 'l', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'V', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
Toprak Mahsulleri Vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigreV irellushaM karpoT diziliminde gösterilir.