töre dışıcı

töre dışıcı

sf. fel. Töreyi inkâr eden öğretileri benimseyen, ahlak dışıcı, amoralist.


töre dışıcı için benzer kelimeler


töre dışıcı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ö', 'r', 'e', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
töre dışıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcışıd eröt diziliminde gösterilir.