TR ile başlayan kelimeler

TR ile başlayan veya başında TR olan kelimeler 962 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre TR ile başlayan kelimeler

25 harfli

Trachipterus trachypterus, Trachypterus trachypterus, traktus olivoserebellaris, traktus vestibulospinalis, transgalaktooligosakkarit, Trichogaster trichopterus, Trichomonasenfeksiyonları, Trichostrongylus vitrinus, trietilen glikol diklorür, trigonometrik özdeşlikler, trihidroksietilamin oleat, trikarboksilik asit devri, trikloroizosiyanürik asit, triklorometil kloroformat, triküspital regürgitasyon, trombotik mikroanjiyopati, trunkus vagalis ventralis, Trypanosoma brucei brucei

24 harfli

Tradescentia fluminensis, Tragelophus strepsiceros, traktus mamillotalamikus, transfer fiyatlandırması, transplantasyon antijeni, transversal hermafrodizm, transversiyonel mutasyon, trunkus korporis kallozi, trunkus vagalis dorsalis

23 harfli

Trachurus mediterraneus, trakiyal tüp uygulaması, traksiyon divertikülümü, traktus kortikopontinus, transaktinit elementler, transkripsiyon artırıcı, travmatik ölüm sertliği, trematod enfeksiyonları, Trichechus senegalensis, Trichobilharzia türleri, Trichogaster microlepis, Trichogaster pectoralis, trigonometrik fonksiyon, trilauril tritiyofosfit, Troglodytes troglodytes, Trombicula alfreddugèsi, Trombicula holosericeum, tropikkaretkaplumbağası, trunkus brakiosefalikus, trunkus kostoservikalis, Trypanosoma melophagium, ...

22 harfli

traktus dorsolateralis, traktus spino-olivaris, traktus spinotalamikus, transferin satürasyonu, transkripsiyon faktörü, translasyonel represör, transuranik elementler, travmatik perikarditis, Trendelenburgpozisyonu, Trichomonas gallinarum, trietoksimetoksipropan, trigonum n. hipoglossi, triizooktiltrimellitat, trikloroasetik aldehit, trikomonozis vajinalis, trimetilen klorohidrin, trinominal nomenklatür, Trombicula scutellaris, Trombicula tsalsahuatl, tropikal piroplasmozis, Tru-kat biyopsi iğnesi, ...

21 harfli

Trachycarpus fortunei, trajedinin üç birliği, traktus tektospinalis, trans Golgi retikulum, transdifferansiyasyon, transformasyon eğrisi, transisyonel mutasyon, transkripsiyon birimi, transsendental mantık, trapez üzerinde denge, tri-n-heksilaluminyum, triaçilgliserol lipaz, triamsinolon asetonür, Trichomonas vaginalis, Trichomonasvajinitisi, Trichosurus vulpecula, Trichuris enfeksiyonu, trietanolamin stearat, trigonometrik denklem, trigonometrik polinom, trikloroasetil klorür, ...

20 harfli

Trachyrincus scabrus, transdermal uygulama, transfer harcamaları, transfer maliyetleri, transit geçiş rejimi, transit mal ticareti, transmembran protein, transport miyopatisi, transsiyalidaz nakil, travmatik ısı artışı, Trichinella spiralis, Trichomonas buccalis, Trichomonas gallinae, trigonum olfaktoryum, triizobütilalüminyum, triküspital kapakçık, trimetil adipik asit, tripanosidal ilaçlar, Trombicula deliensis, Trombicula fletcheri, Trombicula splendens, ...

19 harfli

Trachurus trachurus, tragedyanın öğeleri, Trakya kaplumbağası, transaktivatör etki, transandant denklem, transfüzyon malarya, transit taşımacılık, Tribulus terrestris, Trichinella nelsoni, Trichiurus lepturus, Trichoderma viridae, Trichomonas hominis, Trichopsis vittatus, Trichostrongyloidea, Trichuris trichiura, trietanolamin oleat, trifloroasetik asit, triizopropil fosfit, triklorobütil alkol, triklorolaktik asit, triklorotrietilamin, ...

18 harfli

Trablusugarp ocağı, trafik kilitlenmek, trake içi uygulama, traktus solitaryus, transfer çoğaltanı, transfer ödemeleri, transformatör yağı, transistorlu almaç, transovaryal nakil, transport tetanisi, transtadiyal nakil, triasetil gliserin, Triatoma infestans, tribünlere oynamak, Trichechus manatus, Trichinella nativa, Trichodectes canis, Trichodectes latus, Trichogaster leeri, Trichomonas foetus, Trichostrongylidae, ...

17 harfli

trafik işaretleri, tragedya oyuncusu, transfüzyon riski, transversal kesit, travmatik amfizem, travmatik miyazis, tremorjanik zehir, Trichomonas tenax, trietil aluminyum, Triffin çelişkisi, Triffin paradoksu, trigliserit lipaz, trigonum femorale, triklorometiltiyo, trikostrongilozis, trimetilalüminyum, trimetilamin azot, trimetilen bromür, trimetilen glikol, Trionyx triunguis, triptofan, Trp, W, ...

16 harfli

trabekula karnea, trabekula lienis, Trachinus vipera, trafik mahkemesi, trafik müfettişi, tragedya öğeleri, Tragulus kanchil, trakel perküsyon, traktör pulluğu., trampa ekonomisi, trankilizan ilaç, transandantalist, transandantalizm, transfer çarpanı, transkapsidasyon, trapez gösterisi, tremolo (bridge), trenbolon asetat, Trichostrongylus, Tricomi denklemi, trietilen glikol, ...

15 harfli

Trabzon hurması, Trachinus draco, trafik canavarı, trake stenozisi, trakonya balığı, traktus optikus, trans yağ asidi, transepiteliyal, transfer fiyati, transfinit çapı, transit ticaret, transliterasyon, transplantasyon, travmatik anemi, travmatik nörom, tremolo picking, treonin, Thr, T, triaçilgliserit, triaçilgliserol, triasetat taban, triasilgliserit, ...

14 harfli

Trachipteridae, Trachypteridae, trafik lambası, trajik gelişim, trake kollapsı, trake-solunumu, trakeostenozis, traketomi tüpü, trampet balığı, trampet çalmak, trankilizasyon, transabdominal, transaminasyon, transformasyon, transit geçmek, transit rejimi, transit tetani, transkripsiyon, transplasental, transsendental, transversaryus, ...

13 harfli

trabzan ayağı, trafik şeridi, trafik terörü, Tragelaphinae, trake protezi, trakel sistem, trakeobronşit, trakeopiyozis, trampetbalığı, tramvay hattı, transandantal, transatlantik, transdüksiyon, transfeksiyon, transformatör, translokasyon, transmütasyon, transözofagal, transpirasyon, transpozisyon, transpozonlar, ...

12 harfli

trabekularis, Trabzon çayı, Trabzon yağı, Trabzonluluk, trade center, trafik akımı, trafik akışı, tragikomedya, traji komedi, trajikleşmek, trakelektomi, trakiyostomi, traktörcülük, trampa etmek, trampetçilik, trans izomer, transaldolaz, transeksiyon, transfer RNA, transformist, transformizm, ...

11 harfli

Trachinidae, tradisyonel, trajikleşme, trajikomedi, trampetyağı, trankilizan, trans aktif, trans Golgi, transaminaz, transfektan, transfüzyon, translasyon, transmisyon, transporter, transrektal, trapezcilik, trematodlar, tremolo arm, tremolo bar, tren kazası, trepanasyon, ...

10 harfli

Tragonidae, Tragopogon, Tragulidae, trajikomik, trakeliler, trakeofoni, trakeopati, trakeoraji, transduser, transferaz, transferin, transgenez, transgenik, transistor, transistör, transjenik, transkript, translokaz, translokon, transmural, transparan, ...

9 harfli

trabekula, Trabzonlu, tradisyon, Tragulina, trakeitis, traketomi, traksiyon, traktörcü, trampetçi, transport, transüdat, transüder, trapez ağ, trapezius, trapezsiz, traverten, travmatik, Treponema, triasetat, triasetin, Triaxonia, ...

8 harfli

trafikçi, tragedya, Tragones, trakelis, trakelji, traketom, trakitis, trakunya, tramadol, tramplen, transfer, transgen, trapezci, trapezli, travesti, trehaloz, trekking, trematod, tremolit, trençkot, tretuvar, ...

7 harfli

trabzan, Trabzon, trajedi, trakeid, trakeit, trakeol, traktor, traktör, traktus, trampet, tramvay, transit, travers, tremolo, treyler, triamin, triazan, triazen, triazin, triazol, trikain, ...

6 harfli

trafik, tragoy, tragus, tragüs, trahom, trajik, trakea, trakit, trampa, trança, trapez, travay, travma, treble, trefon, tremor, trepan, tribo-, tribün, trifan, trikom, ...

5 harfli

trafo, tragi, trake, TRAMO, tranç, trans, tranş, Trapa, trata, trend, treoz, triad, tribü, triko, trioz, troit, tromp, tröst, Truca

4 harfli

trak, trap, tras, tren, tri-, tril, trio, tris, tRNA, trok, trol, trop, trup, trük

3 harfli

TRH, Trp, TRT

Kelime Ara