tRNAMetf

tRNAMetf İng. tRNAMetf

Bakterilerde, yeni sentezlenen polipeptit zincirinde formilmetiyonin taşıyan tRNA molekülü.


tRNAMetf, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'R', 'N', 'A', 'M', 'e', 't', 'f', şeklindedir.
tRNAMetf kelimesinin tersten yazılışı fteMANRt diziliminde gösterilir.