tümleşik GARCH modeli

tümleşik GARCH modeli İng. IGARCH model
tümleşik GARCH modeli İng. integrated GARCH model

tümleşik GARCH modeli için benzer kelimeler


tümleşik GARCH modeli, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'G', 'A', 'R', 'C', 'H', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
tümleşik GARCH modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom HCRAG kişelmüt diziliminde gösterilir.