TUR ile biten kelimeler

TUR ile biten veya sonunda TUR olan kelimeler 96 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tur aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tur anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TUR ile biten kelimeler

24 harfli

yuvayı yapan dişi kuştur

23 harfli

tüm hakları korunmuştur

21 harfli

yönlendirilmiş kontur

20 harfli

gözlüye gizli yoktur

19 harfli

Streptopelia turtur

16 harfli

ağ yapımında tur, kardiyal punktur

15 harfli

kardiyak ruptur

14 harfli

atriyal ruptur

13 harfli

hattır buttur, Turtur turtur

11 harfli

butur putur, çatır çutur, hatır hutur, hotur hotur, katır kutur, katur kutur, nısıf kutur, patır sotur, venipunktur

10 harfli

akupunktur, götürü tur

9 harfli

paket tur, taş yatur

8 harfli

çalgotur, çalpatur, çukuntur, Günbatur, kolustur, struktur, tahattur

7 harfli

Akbatur, armatur, Bağatur, Erbatur, kübatur, şakatur, talatur, tavatur, tevatur

6 harfli

çontur, destur, dohtur, doktur, düstur, kaftur, koftur, koktur, kontur, koptur, mastur, mentur, mestur, mustur, nohtur, pantur, pontur, ruptur, santur, savtur, sıntur, ...

5 harfli

batur, botur, butur, cotur, çotur, çutur, fotur, futur, fütur, gatur, gotur, hatur, hotur, kotur, kutur, latur, motur, mutur, potur, putur, satur, ...

3 harfli

tur

Kelime Ara