türdeş bilgisayarlar ağı

türdeş bilgisayarlar ağı İng. homogeneous computer network

türdeş bilgisayarlar ağı için benzer kelimeler


türdeş bilgisayarlar ağı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'd', 'e', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'a', 'y', 'a', 'r', 'l', 'a', 'r', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
türdeş bilgisayarlar ağı kelimesinin tersten yazılışı ığa ralrayasiglib şedrüt diziliminde gösterilir.