türdeş denklemler dizgesi

türdeş denklemler dizgesi İng. system of homogeneous equations

bk. türdeş doğrusal denklemler dizgesi,


türdeş denklemler dizgesi için benzer kelimeler


türdeş denklemler dizgesi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'd', 'e', 'ş', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
türdeş denklemler dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid relmelkned şedrüt diziliminde gösterilir.