türkü çağırmak

türkü çağırmak

türkü söylemek: “Türkü çağırmak şöyle dursun, konuşamıyorduk bile.” -A. Erhat.


türkü çağırmak için benzer kelimeler


türkü çağırmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'k', 'ü', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
türkü çağırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrığaç ükrüt diziliminde gösterilir.