U dönüşü yapmak

U dönüşü yapmak

1) yüz seksen derecelik bir dönüş yapmak; 2) mec. önceden sahip olduğu bir düşünceden farklı bir düşünceyi savunmaya başlamak.


U dönüşü yapmak için benzer kelimeler


U dönüşü yapmak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, U harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'U', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', ' ', 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
U dönüşü yapmak kelimesinin tersten yazılışı kampay üşünöd U diziliminde gösterilir.