üç aşağı beş yukarı

üç aşağı beş yukarı

yaklaşık olarak, az bir farkla: “Üç aşağı beş yukarı anlaştık sayılır.” -S. F. Abasıyanık.


üç aşağı beş yukarı için benzer kelimeler


üç aşağı beş yukarı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'ş', ' ', 'y', 'u', 'k', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
üç aşağı beş yukarı kelimesinin tersten yazılışı ırakuy şeb ığaşa çü diziliminde gösterilir.