üç-boyutlu örgü tasannu

üç-boyutlu örgü tasannu İng. three-dimensional lattice design

(Deneysel tasarım) n işlemin, n=r.c.t olmak üzere üç-boyutlu r.c.t. sayıda örgüye dağıtıldığı genel bir örgü tasarımı. Burada r, dizeç, ç, dikeç ve t, yinelenme sayılarıdır.


üç-boyutlu örgü tasannu için benzer kelimeler


üç-boyutlu örgü tasannu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', '-', 'b', 'o', 'y', 'u', 't', 'l', 'u', ' ', 'ö', 'r', 'g', 'ü', ' ', 't', 'a', 's', 'a', 'n', 'n', 'u', şeklindedir.
üç-boyutlu örgü tasannu kelimesinin tersten yazılışı unnasat ügrö ultuyob-çü diziliminde gösterilir.