UC ile başlayan kelimeler

UC ile başlayan veya başında UC olan kelimeler 139 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

uc aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. uc anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre UC ile başlayan kelimeler

25 harfli

ucunda (bir şey) bulunmak

24 harfli

ucu ortası belli olmamak

22 harfli

ucuz alan, pahalı alır

20 harfli

ucuñuzdan, (ucuñdan), ucuz para politikası

19 harfli

ucuz işgücü cenneti, ucuz pahalı dememek

18 harfli

uca suverme deneyi, ucuz emek ülkeleri

17 harfli

ucaylanım düzlemi, ucaylayıcı gözlük, ucaysal yerlemler, ucuz emek cenneti, ucuzluk sergileri

16 harfli

ucaylama süzgeci, ucaylanım erkili, ucaylanma eğrisi, ucaylaşmış bölge, ucaysal konaçlar

15 harfli

ucaylanım açısı, ucaylanmış ışık, ucaysal konsayı, ucaysal özdecik, ucaysal yüzerim, ucaysız bileşik

14 harfli

ucaylı bileşik, ucunu gaçırmak, ucuz halkçılık, ucuza kapatmak, ucuzlatabilmek, ucuzluk bölümü

13 harfli

ucaysal biçim, ucuzlatabilme

12 harfli

ucay doğrusu, ucay ışınımı, ucaylaşırlık, ucaysızlanım, uccalığından, ucunu bulmak, ucuza çıkmak, ucuza gitmek, ucuzlatılmak

11 harfli

ucaylı ışık, ucaysal açı, ucaysal bağ, ucgillenmek, uclandırmak, ucun tutmak, ucuna ermek, ucuz dutmak, ucuzlatılma

10 harfli

uca çıkmak, uca kemiği, ucaylayıcı, uckillemek, ucu bucağı, ucu gaçmak, ucu gelmek, ucu kapalı, ucun kıyın, ucuz konut, ucuz satış, ucuzlatmak, ucuzsunmak

9 harfli

uc demiri, UC modeli, uca doğru, ucarramak, ucaylanım, ucaylanma, ucaylaşım, ucayölçer, ucayölçüm, ucca ucca, uckilleme, uctandüğü, ucu ucuna, ucumuzdan, ucun ucun, ucuncisim, ucuz eder, ucuz para, ucuzculuk, ucuzlamak, ucuzlatma

8 harfli

ucaltmak, Ucatekin, ucaylama, uclanmak, ucu açık, ucubuluk, uculamak, ucunspor, ucuzlama

7 harfli

ucalmak, ucaravı, ucarmak, ucaylık, ucbeyin, ucufsuz, ucukmak, ucundan, ucunmak, ucuraca, ucurdum, ucutmak, ucuzluk, ucuzuna

6 harfli

ucasal, ucaysı, uciyle, uclama, ucubik, ucumah, ucumak, ucuzca, ucuzcu

5 harfli

Ucaer, ucara, uccam, ucdar, ucgur, uckun, ucrak, ucube, ucuna

4 harfli

ucak, ucar, ucay, ucca, ucik, ucra, ucuf, ucuk, ucuz

3 harfli

uca, uce, ucu

2 harfli

uc

Kelime Ara