üç sunaklı kilise

üç sunaklı kilise İng. trefoil, triconchial, choir

(Mimarlık) Yonca biçiminde, yuvarlak üç sunağı bulunan ortodoks kilisesi. a. bk. apsis.


üç sunaklı kilise için benzer kelimeler


üç sunaklı kilise, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', ' ', 's', 'u', 'n', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'i', 'l', 'i', 's', 'e', şeklindedir.
üç sunaklı kilise kelimesinin tersten yazılışı esilik ılkanus çü diziliminde gösterilir.