UCA ile başlayan kelimeler

UCA ile başlayan veya başında UCA olan kelimeler 49 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

uca aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. uca anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre UCA ile başlayan kelimeler

18 harfli

uca suverme deneyi

17 harfli

ucaylanım düzlemi, ucaylayıcı gözlük, ucaysal yerlemler

16 harfli

ucaylama süzgeci, ucaylanım erkili, ucaylanma eğrisi, ucaylaşmış bölge, ucaysal konaçlar

15 harfli

ucaylanım açısı, ucaylanmış ışık, ucaysal konsayı, ucaysal özdecik, ucaysal yüzerim, ucaysız bileşik

14 harfli

ucaylı bileşik

13 harfli

ucaysal biçim

12 harfli

ucay doğrusu, ucay ışınımı, ucaylaşırlık, ucaysızlanım

11 harfli

ucaylı ışık, ucaysal açı, ucaysal bağ

10 harfli

uca çıkmak, uca kemiği, ucaylayıcı

9 harfli

uca doğru, ucarramak, ucaylanım, ucaylanma, ucaylaşım, ucayölçer, ucayölçüm

8 harfli

ucaltmak, Ucatekin, ucaylama

7 harfli

ucalmak, ucaravı, ucarmak, ucaylık

6 harfli

ucasal, ucaysı

5 harfli

Ucaer, ucara

4 harfli

ucak, ucar, ucay

3 harfli

uca

Kelime Ara