üçboyutlu (film), 3-B (film)

üçboyutlu (film), 3-B (film) İng. stereoscopic film, three-dimensional film, 3-D

Sinema Görüntüsü, en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film. (Bu duygu, ruhsal yönden uyandırılabileceği gibi, optik kuralların üçboyutlu görüntüye yol açan özelliklerine başvurularak da sağlanabilir. Birinci durumda ruhsal üçboyutlu, ikinci durumda gerçek üçboyutlu filmden söz açılabilir. Üçboyutlu film terimi, yalnız başına kullanıldığında bu ikincisi anlaşılır. Gerçek üçboyutlu görüntü, gözlüklü ya da gözlüksüz sağlanabilir).


üçboyutlu (film), 3-B (film) için benzer kelimeler


üçboyutlu (film), 3-B (film), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'b', 'o', 'y', 'u', 't', 'l', 'u', ' ', '(', 'f', 'i', 'l', 'm', ')', ',', ' ', '3', '-', 'B', ' ', '(', 'f', 'i', 'l', 'm', ')', şeklindedir.
üçboyutlu (film), 3-B (film) kelimesinin tersten yazılışı )mlif( B-3 ,)mlif( ultuyobçü diziliminde gösterilir.