üçüncü dörtte birlik (nokta)

üçüncü dörtte birlik (nokta) İng. third quartile

Bir ölçekte deneklerin yüzde 75'inin üzerinde bulunduğu varsayılan nokta.


üçüncü dörtte birlik (nokta) için benzer kelimeler


üçüncü dörtte birlik (nokta), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'n', 'c', 'ü', ' ', 'd', 'ö', 'r', 't', 't', 'e', ' ', 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', '(', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', ')', şeklindedir.
üçüncü dörtte birlik (nokta) kelimesinin tersten yazılışı )atkon( kilrib ettröd ücnüçü diziliminde gösterilir.