üçüncü tür dağılım

üçüncü tür dağılım İng. type llI distribution

(Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…) biçiminde verilen Pearson türünden tek-doruklu sıklık dağılımı. Ki-üstiki dağılımı bu türdendir.


üçüncü tür dağılım için benzer kelimeler


üçüncü tür dağılım, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'n', 'c', 'ü', ' ', 't', 'ü', 'r', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
üçüncü tür dağılım kelimesinin tersten yazılışı mılığad rüt ücnüçü diziliminde gösterilir.