üdürgü

üdürgü Fr. Tarière (sphénoïdale, sphénoïdienne)
üdürgü Fr. Trépan
üdürgü

1. Matkap, tornavida. 2. Anahtar. 3. Keskin bıçak.


üdürgü

1. Keskin bıçak. 2. Matkap. 3. Tıpa çekmekte kullanılan burgu.


üdürgü

Korkunç ve saldırgan yaratık, canavar: Üdürgü gibi.


üdürgü için benzer kelimeler


üdürgü, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'd', 'ü', 'r', 'g', 'ü', şeklindedir.
üdürgü kelimesinin tersten yazılışı ügrüdü diziliminde gösterilir.