üfürgirik

üfürgirik

Küçük gaz lambası.


üfürgirik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'f', 'ü', 'r', 'g', 'i', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
üfürgirik kelimesinin tersten yazılışı kirigrüfü diziliminde gösterilir.