üfürük maden yatağı

üfürük maden yatağı İng. emanation deposits

Yer yüzeyinde magma gazlarından türemiş maden.


üfürük maden yatağı için benzer kelimeler


üfürük maden yatağı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'f', 'ü', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'm', 'a', 'd', 'e', 'n', ' ', 'y', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
üfürük maden yatağı kelimesinin tersten yazılışı ığatay nedam kürüfü diziliminde gösterilir.