UL ile biten kelimeler

UL ile biten veya sonunda UL olan kelimeler 811 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre UL ile biten kelimeler

25 harfli

kerameti kendinden menkul

23 harfli

dirsekçecil-boğuncukçul

22 harfli

dirsekçecil-çubucukçul, olağanüstü genel kurul

21 harfli

gerekli-yeterli koşul, kalça-oturga-topurcul, sanak-bürgeç-uylukçul

20 harfli

bakanak-alt boğuncul, basyüklenimli buzsul, çene-diş ev-buruncul, dirsekçecil-çubukçul, renksiz saydam ampul, sağrak-baş boğmukçul

19 harfli

ad referandum kabul, bülez dokut olumcul, çift-eksenli buzsul, hâdim gayr-i menkul, hâkim gayr-i menkul, sanak-adak-uylukçul, sanak-ıdık-uylukçul, tek öğretmenli okul

18 harfli

döllemcil-uylukçul, kangalcıl-sokurcul, orta dereceli okul, tek eksenli buzsul, yımırtalık olukçul

17 harfli

akça sayılmış kul, alıncıl-kalburcul, çocuğa dönük okul, damızcıl-uylukçul, damızcıl-yuluncul, emay boyalı ampul, gerek-yeter koşul, hem kel hem fodul, sanakçıl-uylukçul, şakakçıl tulukçul, yumurtlak olukçul

16 harfli

alıncıl-buıuncul, aracılıkla kabul, başalak boğuncul, doğubilimci okul, eğecil-boğmukçul, enlemesine koşul, eşbiçimli buzsul, kontraktil koful, mıknatıslı davul, örnekleyici okul, sayrılık olumcul, sert camlı ampul, teminatsız kabul, tinçözümsel okul, tulgalı çamurcul, tumturaklı çoğul, yazılma ve kabul

15 harfli

aşırı suymukçul, aynaşık olumcul, çok amaçlı okul, eksiltili çoğul, iki parçalı pul, iki yönlü kabul, kurumsalcı okul, oturga-kovukçul, oturga-topurcul, parabolik kumul, politeknik okul, proksimal tubul, psikolojik okul, tulgalıçamurcul, yalaka yoğuncul

14 harfli

böbrek kurdçul, çüğre koğukçul, çüğre-uylukçul, denizel kumul, düzme yoğuncul, gerek ve kabul, gölet-topurcul, ıdık-boğmukçul, incik-topukçul, karasal tortul, kasık-uylukçul, katmerli çoğul, kırıntı tortul, kıvırcık marul, koşulsuz kabul, liğen-topurcul, mantıkça çoğul, sanak topurcul, sanak-uylukçul, sinir coşumcul, tohumcuklukçul, ...

13 harfli

adi acı marul, ara boşlukçul, aracılı kabul, aşırı duyucul, bangıl bungul, barkıl çarkul, baydıl buydul, bungul bungul, cambul cumbul, cangıl cungul, cangul cungul, conbul conbul, congul congul, corkul corkul, cumbul cumbul, çampul çampul, çangıl çungul, çarpul çurpul, çişmik çorcul, çomak-karucul, damak olukçul, ...

12 harfli

aya-boğumcul, aynalı ampul, birlik kurul, bozucu koşul, cücü olumcul, faili meçhul, geçici kabul, Gezimci Okul, göçmen kumul, göz-yuluncul, ilerici okul, karma buzsul, koydunsa bul, kozmoyit pul, ktenoyit pul, pencikli kul, plakoyit pul, sağlam çoğul, savula savul, saydam ampul, sebki mefsul, ...

11 harfli

asılı buzul, askerî okul, buğul buğul, buzlu ampul, cabıl cubul, cabul cubul, cağıl cuğul, copul copul, corul corul, cozul cozul, cubul cubul, curul curul, çakıl çukul, çapul çupul, çoklubuzsul, dabıl dubul, duyumsuzcul, evrik koşul, Felis manul, forul forul, fosul fosul, ...

10 harfli

abıl dubul, açık kabul, aydoğducul, cihanşümul, d boğuncul, Dereboymul, eski kumul, etkin okul, gayrimakul, geçi kabul, Hacıtuğrul, hüsnükabul, karma okul, kokuşukçul, koyanavrul, kurulumcul, oldurukçul, oldurumcul, orta davul, özdokumcul, resmî okul, ...

9 harfli

abul abul, acı marul, afıl uful, aful uful, ak mahsul, âlemşümul, alt kurul, apul apul, boğmukçul, Dokuzoğul, donmukçul, kalburcul, Karamusul, karasoğul, kavrukçul, kurşuncul, mum ampul, oğul oğul, onuşumcul, orta ohul, özel okul, ...

8 harfli

ak sucul, akburcul, akpampul, alalusul, alelusul, ana oğul, aş davul, baş ogul, baş oğul, bocukçul, boğuncul, bozumtul, bukukçul, buruncul, çandavul, çocukcul, çoğulcul, davulcul, doğumcul, dokumcul, dokutçul, ...

7 harfli

abustul, ardavul, Aştavul, başağul, borucul, boruçul, cul cul, çapaçul, çapavul, darabul, duyucul, Esenkul, frunkul, garağul, gurtcul, gurtçul, ilkohul, ilkokul, Karabul, karadul, karaful, ...

6 harfli

ababul, ahuyul, alaçul, anavul, anoğul, Atakul, bambul, banbul, başçul, Baykul, bıngul, boymul, bulbul, bunbul, burgul, burğul, buzcul, buzsul, cakkul, conbul, condul, ...

5 harfli

abrul, ambul, ampul, aprul, aptul, arbul, atkul, Avdul, avrul, Aykul, badul, bakul, bapul, bavul, bezul, biyul, boyul, bubul, bulul, buzul, cabul, ...

4 harfli

abul, acul, ağul, avul, baul, cuul, çaul, doul, faul, odul, ogul, oğul, ohul, okul, Onul, ovul, şuul, uful, usul

3 harfli

bul, cul, çul, dul, ful, gul, hul, jul, kul, oul, pul, tul, vul, Xul, yul, zul

Kelime Ara