üngeç altı kızık yalımı

üngeç altı kızık yalımı Fr. Asthme de Millar, laryngite striduleuse, faux-croup, laryngite sous-glottique aiguë

üngeç altı kızık yalımı için benzer kelimeler


üngeç altı kızık yalımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'n', 'g', 'e', 'ç', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
üngeç altı kızık yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay kızık ıtla çegnü diziliminde gösterilir.