Upanişad

Upanişad

(Sanskritçe = ustanın yanındakiler < Upa = yanında, sad = oturmak]: Vedaların son bölümü. Hint düşüncesinde felsefe ve din öğretisi.


Upanişad, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, U harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'U', 'p', 'a', 'n', 'i', 'ş', 'a', 'd', şeklindedir.
Upanişad kelimesinin tersten yazılışı daşinapU diziliminde gösterilir.