Uranoscopus scaber

Uranoscopus scaber

bk. kurbağa balığı


Uranoscopus scaber Lat. Uranoscopus scaber

Kurbağa balığı.


Uranoscopus scaber, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, U harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'U', 'r', 'a', 'n', 'o', 's', 'c', 'o', 'p', 'u', 's', ' ', 's', 'c', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
Uranoscopus scaber kelimesinin tersten yazılışı rebacs supocsonarU diziliminde gösterilir.