ürce

ürce

Beyhude, boş; mütehevvirane.


ürce için benzer kelimeler


ürce, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'c', 'e', şeklindedir.
ürce kelimesinin tersten yazılışı ecrü diziliminde gösterilir.