ürem

ürem

a. ekon. Faiz, getiri.


ürem

Faiz.


ürem İng. interest

Ödünç verdiği paradan ötürü alacaklının borçludan sağlayacağı gelir.


Ürem Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Artma, çoğalma, faiz.


ürem için benzer kelimeler


ürem, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 'm', şeklindedir.
ürem kelimesinin tersten yazılışı merü diziliminde gösterilir.