üretim yöntemi

üretim yöntemi İng. production method

Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değerlerinin toplanmasına dayanan millî gelir hesaplama yöntemlerinden biri. krş. gelir yöntemi, harcama yöntemi


üretim yöntemi için benzer kelimeler


üretim yöntemi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
üretim yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy miterü diziliminde gösterilir.