usal

usal

İhmal edilecek nitelikte önemsiz.


Usal Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.


usal için benzer kelimeler


usal, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 's', 'a', 'l', şeklindedir.
usal kelimesinin tersten yazılışı lasu diziliminde gösterilir.