üsera

üsera Ar. user¥

ç. a. (üsera:) esk. Esirler, köleler: “Bulgarlara esir düşüp fedakâr emirberi Hasan Çavuşun marifetiyle üsera karargâhından firar edişi.” -H. Taner.


üsera

< Ar. üserâ': esirler; esir || eser üsera: esirler || üsera eser: esirler


üsera, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 'e', 'r', 'a', şeklindedir.
üsera kelimesinin tersten yazılışı aresü diziliminde gösterilir.